Tantrické masáže, masáže, terapie

Tantra a sexualita

Křesťanská západní kultura vnímá sexualitu poměrné omezeně, jednak v důsledku historického vývoje a jednak v důsledku dopadů moderní konzumní společnosti orientované na výkon. Lidé nedokážou běžně hovořit o sexu, často pociťují přitom rozpaky, stud, nezřídka se i pohoršují. Podle vlivem reklamy, médií, filmů a literatury a tlaku na úspěšnost ve všech možných oblastech lidského žití lidé mnohdy chybně usuzují o správných způsobech, podobách a frekvence sexu, o nutnosti dosahovat orgasmu svého i svých partnerů(ek). Usilujeme se stát v očích našich partnerů(ek) těmi správnými a nejlepšími milenci podle kritérií, která mnohdy mylně přebíráme, vedeni snahou neselhat (týká se především mužů). Takový tlak je však velmi škodlivý, protože naše skutečné potřeby a často i pocity z toho, co vlastně děláme, bývají hluboko potlačeny. Pod tímto tlakem často sami sobě zamezujeme možnost hlubokého emočního odevzdání a opravdové intimity.

Různé rady ať z časopisů, internetu či dokonce od některých lékařů jak zlepšit sexuální vztahy zpravidla nepomáhají. Příčinou je to, že jsme se naučili potlačovat svoje skutečné pocity, častokrát si je ani nedovolíme vnímat a v důsledku pak si snižujeme citlivost vlastního těla. Dočasného zvýšení vzrušení lze někdy dosáhnout pomocí různých sexuálních pomůcek, většinou ale právě na úkor toho, že bez nich necítíme postupně už vůbec nic. Postupně naše těla ztrácejí schopnost vnímat energie, jemné doteky a nedokážeme se naladit na partnera(ku). Především ženy, které jsou již ze své podstaty přijímající, do sebe vstřebávají všechny negativní prožitky, ty se nevědomky ukládají v těle a způsobují bloky, kterými se snažíme chránit samy sebe před případnými dalšími nevítanými zkušenostmi či pocity, ale zároveň bohužel si i bráníme prožívat ty příjemné.

Bohužel potlačování těchto emocí nás stojí nejen velké množství životní energie, ale též vede k pochybnostem o svém těle v tom, že není schopné podat ten „správný výkon“ při sexuálním aktu. Intimita tak přestává být přirozeným sdílením sebe navzájem.

Ve výsledku pak tvoříme kolem sebe jakousi ochrannou slupku, kdy pak ani doteky nepůsobí tak, jak by měly, protože tělo je málo citlivé. Dokonce se můžeme dotekům bránit, protože láskyplný dotek dokáže sice emoce probouzet, nicméně včetně těch, kterým se bráníme, či je chceme skrýt.

Tantrická masáž pomáhá pomocí jemné techniky a pozorného citlivého přístupu uvolnit potlačené emoce a bloky a rozvíjet radost z intimity. Přitom je někdy nutné projít určitý bolestný proces, při kterém se uvolňují negativní pocity a vzpomínky uložené v našich myslích a tělech. Odměnou je však nečekané nabytí větší tělesné i duševní pohody, vnitřního klidu, radosti a pocitu důvěry a blízkosti. Při celostní smyslné masáži budu vaše tělo pomalu nenuceně probouzet, přitom respektuji Vaše potřeby a reakce tak, abyste se skutečně uvolnili, nedáváme si žádný cíl, který se musí dosáhnout. Vy se soustředíte výhradně jen na sebe, snažíte se být sami se sebou, uvědomovat si své pocity, prožít je, přijmout je ve svém životě.

Nahoru