Tantrické masáže, masáže, terapie

Tantrická filozofie

Ve skutečnosti je tantra především duchovní věda, která údajně vznikla v Indii zhruba před pěti tisíci lety. Nejdříve v podobě textů, později v podobě ústního předávání různých metod a technik, které vedou člověka do hloubi své bytosti k setkání se se svou pravou podstatou a ke spojení s vesmírem. Proudy a přístupy k tantrickému učení jsou dnes různé. Indický výklad tantry ovlivnila odlišná náboženství, kultura i zvyklosti v daných zemí. Hlavním smyslem tantry ale stále zůstává několik zásadních principů, které se objevují víceméně všude, a které se pokusím dále stručně uvést:

 • Za ústřední princip tantry lze považovat jednotící princip, tantra totiž neuznává dualitu. Nedělí svět na dobro a zlo, hmotu a ducha, muže a ženu do dvou skupin stojících proti sobě. Oběma pólům přikládá stejný význam. Je vlastně zřejmě jediným učením, které uznává, že muž a žena jsou pohlaví stejně silná a schopná, i když každé v jiném smyslu. A také zakládá, že každý z nás nese v sobě jak mužskou tak ženskou entitu.
 • Pro tantrický způsob života je klíčová harmonie, které se lidé snaží dosáhnout většinou meditací proto, aby cítili klid ve svém nitru, ve svých vztazích a ve svém životě vůbec. Pozitivní přistup k životu je vůbec jedním z nejdůležitějších znaků tantry. Být v souladu se svým tělem, být vděčný za to, co nám nabízí a podle toho k němu také přistupovat. Takový přístup je svým způsobem v rozporu s mnohdy stresujícím způsobem života současné společnosti.
 • Jedním ze zásadních principů tantry je tzv. „život v pravdě“, který v podstatě říká, že máme věnovat pozornost svým duševním pochodům, reagovat na ně a respektovat je. Vyjadřovat tedy naplno a upřímně to, jak se cítíme, zbavit se masek a naučených postojů, mluvit jasně, být otevření k druhým i k sobě a ctít svobodu. Je zřejmé, že pro řadu z nás může být takový způsob života ve společnosti, která klade větší důraz na myšlení a analytické hodnocení než na intuici, poměrně složitý.
 • Další z klíčových principů by se dal ve zkratce vyjádřit slovy „tady a teď “. Rozumí se tím žít život naplno, jako kdyby každý den byl tím posledním. Ne ve smyslu snažit se vtěsnat do každého dne co nejvíce aktivit a zážitků, ale uvědomovat si stále přítomný okamžik a prožívat jej s veškerou pozorností.
 • V neposlední řadě je to pak princip týkající se sexuality a smyslnosti, které tantra na rozdíl od jiných učení zahrnuje do svého učení stejným dílem a se stejnou důležitostí, jako vše ostatní. Klíčové je vnímání sexuální energie jako důležité součásti života, která nám pomáhá rozvíjet naši kreativitu, psychickou i fyzickou kondici a duchovní aktivitu. Nespatřuje v sexualitě nic nečistého, či hříšného, naopak, tantra nazývá životní sexuální sílu motorem lidského života, pramenem radosti a živosti a pomáhá ji kultivovat.

Uvedené principy tvoří společné jmenovatele tantrického milování, tantrické masáže, tantrického cvičení, či tantrické meditace. Heslovitě je můžeme vyjmenovat takto:

 • Přítomnost a zpomalení
 • Uvědomění Propojení ducha, duše i těla (vnímání, myšlení, cítění)
 • Otevřenost
 • Plná pozornost
 • Radost
 • Jednota
 • Svoboda

V současné době existuje v překladu do češtiny řada zajímavých knih, které se tantrou z různých pohledů zabývají. Jejich částečný seznam zde uvádím. Uvedené tituly si můžete u mě prohlédnout.

 • Barbara Carrellas TANTRA VE MĚSTĚ
 • Chia Mantak MULTIORGASMICKÝ MUŽ, MULTIORGASMICKÁ ŽENA
 • Diana Richardson VĚDOMÉ MILOVÁNÍ
 • David Deida CESTA PRAVÉHO MUŽE, CESTA NESPOUTANÉ ŽENY, KDYŽ JDE O MUŽE, SEX JAKO CESTA K BOHU
 • Veronika Monet VĚDOMÁ PROSTITUTKA
 • Amara Charlesová SEXUALNÍ PRAKTIKY QUODOUSHKA
 • Daniel Oldier POSVÁTNOST SEXUALITY TOUHY, VÁŠNĚ A SPIRITUALITA
Nahoru