Tělo v harmonii - Akebaneho test

Je vynikající, jednoduchý a propracovaný diagnostický systém, podle kterého je možné objektivně zmapovat energetickou situaci v organizmu, byl objeven japonským lékařem Kobe Akabane.

Vyrovnáním těchto energetických disbalancí se dá léčit velké množství zdravotních problémů, protože vzniku mnoha onemocnění předchází většinou různě dlouhé období energetické nerovnováhy, kdy energie v těle nemůže volně proudit.

Tyto nerovnováhy můžeme včas zjistit právě metodikou podle doktora Akabaneho.

Akabaneho test slouží nejen k diagnostice tepelných disbalancí v lidském organismu, ale i k jejich harmonizaci.

Působí léčebně i preventivně.

Jak probíhá Akabaneho test:

  1. Nejprve se měří časy reakcí na tepelný podnět v počátečních a koncových bodech akupunkturních drah.
  2. Na nahřívání bodů se požívá moxa (doutník ze sušeného pelyňku)
  3. Výhodami tohoto neinvazivního způsobu stimulace jsou bezbolestnost a vyloučení rizika přenosu infekce nebo možného poškození vnitřních struktur organismu.
  4. Měření jednotlivých bodů provádíme střídavě na prstech pravých a levých končetin.
  5. Následně se pak působením na tonizační, sedativní a přepouštěcí akupunkturní body vyrovná dráha nejslabší a nejsilnější, otsatní dráhy se obvykle vyrovnají samy. Doba trvání jednoho testu se pohybuje v rozmezí od 60 do 90 minut a ukazuje momentální stav klienta.
  6. Počet sezení není předepsán, ale většinou se klient zharmonizuje za tři sezení a při čtvrtém již obvykle naměříme časy na pravé i levé straně téměř stejné.

V případě lehkých energetických disbalancí se někdy podaří harmonizace již po první aplikaci.

Ve stavu zdraví je dobré z preventivních důvodů provádět Akabaneho test alespoň jednou za půl roku.

Případný harmonizační zásah předchází nejrůznějším chorobám a zároveň léčí mnohé zdravotní problémy v případě jejich výskytu. Provedeme-li Akabaneho test například v počátku akutního onemocnění z nachlazení, dojde obvykle do 24 hodin k uzdravení.

Již samotná diagnnostika je tělu prospěšná tím, že využíváme k měření elementu ohně, což dle mých zjištění často postačí k posílení oslabených orgánových okruhů.

Jestliže se stejné disbalance objevují i při druhém a třetím měření, lze pak usuzovat na hlubší zdravotní problém. Test můžeme u těžce nemocných opakovat za 2-3 dny, u jiných pacientů stačí test opakovat za týden. Ve stavu zdraví je dobré z preventivních důvodů provádět test 1x za půl roku. Případný harmonizační zásah tak předchází nejrůznějším chorobám a zároveň léčí mnohé zdravotní problémy v případě jejich výskytu.

investice   1000 Kč 

Platba možná  rychlým převodem nebo hotově .

Nahoru